Textilteknisk terminologi/ Textile technical terminology

Don’t miss out on this fab textile nerd dictionary historical textiles English within the text- Translated by Anna Lindemark, Lindemark Text Nordisk textilteknisk terminologi – Förindustriell vävnadsproduktion 1967 gav Elisabeth Strömberg, Agnes Geijer, Margrethe Hald och Marta Hoffman ut boken ”Nordisk textilteknisk terminologi- Förindustriell vävnadsproduktion”.  Boken utgörs av en samling definitioner på svenska och synonymer…

Kurs i att sy 1300-talskläder

Kolla in vår Facebook-sida Medeltidens dräkt- Kurser och utbildningar. 23-24 maj så kör vi en dräktkurs i Stockholm. Dräktkonstruktion 1:: Här tillverkar vi en toilé – ett personligt mönster som du kan använda när du konstruerar dina plagg. Vi arbetar i par och lär oss att göra mönster på varandra. Omfattning: – 14 timmar, inklusive…

To weave a small test.

I will weave some fabric for my husbands uniform. It will be the lining if the uniform that he is going to wear at Waterloo 2015. Here is the setup of the small weave. I’ve used a plastic lid with treads rapped around it. The Pfiffikus help me to keep the right amount of treads…