Ett steg längre/One step further #4a

I förra inlägget diskuterade jag hur hierarkier kan skapa dynamik i återskapandet, både när det gäller återskapare och när det gäller publik. Summan av kardemumman är enligt mig att det är till stor fördel om man väljer att agera efter hierarkier och att på sätt och vis ”spela ut” dem.

Hierarkier är ett exempel på hur och varför sociokulturell reenactment är en bra idé. Men hur tar jag ytterligare ett steg längre? Hur skulle det vara om jag valde att ta till mig andra aspekter av det medeltida samhället? Vad mer kan jag göra för att få mitt återskapande mer trovärdigt? Vad är det, bortsett från hierarkier, som fullkomligt genomsyrar den medeltida vardagen? Just det. Religionen. Mitt andra exempel hämtar jag således från religion och religionsutövande. Så – för att ta ett steg längre: vad händer om jag väljer att återskapa religion? Är det ens OK? Tar inte folk illa upp? Alltså ”riktiga kristna”?

Det är så klart en viktig fråga, liksom det faktum att jag känner flera som känner sig obekväma inför religion i allmänhet och religiösa handlingar i synnerhet. De kanske upplever det som hyckleri att utföra religiösa ritualer eller så känner de sig illa till mods av andra anledningar.

Could you partake in a reenacted catholic mass?

Men faktum är att religionen var långt mycket viktigare än jag kanske anar idag; på samma sätt som jag vet att äpplet faller till marken om jag tappar det, visste många medeltidsmänniskor att Gud finns. En absolut sanning, inbyggd i själva uppfattningen av världen – ett paradigm som det knappt ens gick att argumentera mot, eftersom man saknade de intellektuella verktygen och inte visste vad man kunde anföra som alternativ. OK; det var säkert inte alla som var helt övertygade, men religionen var mer allmän och publik – offentlig, om man så säger. Religiösa helgonspel, processioner och att träffa folk på kyrkbacken var vardag, något som alla kände till och något som alla gjorde; om man inte gjorde det kunde det innebära ganska allvarliga problem.

Så – oavsett om man verkligen trodde eller inte, är jag ganska säker på att man betedde sig som om man trodde. Religionen dikterade när du åt och vad du åt, när du vilade och när du arbetade. Drömmen om ett himmelrike och skräcken för skärseld och helvete måste ha varit mycket starka motivatorer för att tro. Lika visst som det fanns syndare fanns också förlåtelse, både i form av avlat och bikt. Allt pusslades ihop till en vardag där de religiösa inslagen var mycket omfattande, samtidigt som man antagligen inte reflekterade över precis vad man gjorde eller varför. Det var bara så. Som att borsta tänderna eller att titta på TV.

Med det sagt: att inte återskapa den dimensionen är att knappast återskapa medeltiden alls. Visst – vi i Albrechts Bössor är ju en politiskt och religiöst obunden förening, men samtidigt ska vi också visa upp det medeltida samhällslivet. Och det låter sig inte göras utan religionen. Politiskt och religiöst obunden betyder att föreningen inte tar ställning i religiösa eller politiska frågor. Den förbjuder inte sina medlemmar att faktiskt utöva tro eller att återskapa troendes ritualer. Den förbjuder inte ens någon att återskapa präster, munkar eller nunnor – även om nämnda personligheter inte direkt stämmer överens med inriktningen för vårt återskapande.

Det här inlägget fortsätter när jag hämtat andan en smula.

*          *          *

Previously, I discussed how hierarchies can make dynamism in living history, both when it comes to living historians and when it comes to the public. When all is said, I believe that it is a big advantage for reenactors to act on hierarchies.

Hierarchies is an example of how and why socio-cultural reenactment is a good idea. But how do I take one step further from here? What would happen if I chose to adopt other aspects of the medieval society? What more can I do to make my display even more convincing and ”real”? What, apart from hierarchies, is ever present in the medieval society? That’s right – religion. So; to take one step further, I could reenact religion. But what would happen? Is it even allowed? Won’t people get upset? I mean ”real christians”?

That is of course an important question, as well as the opposite aspect – I know a few who are offended by religion as an idea, or who see it as hypocritical to perform religious practices when they are not religious themselves.

Could you reenact a priest?

However, it is a fact that religion was way more important in the medieval world than I might realize myself. For many (most?) people, God was an absolute truth, the idea so incorporated in the very being of the society and in the mind of the individual that there was no possibility to question it. Maybe everyone wasn’t fully convinced, but religion was more commonnly practiced in public. If you didn’t act like you were a believer you could get into serious trouble. That is why I believe that almost all acted like believers. Religion dictated what you ate and when you ate, when you worked and when you rested. Religion was part of everyday life and you didn’t think much about it – it was so obvious you didn’t even reflect on it – like brushing your teeth or watching TV.

That is why I believe that I am not reenacting the middle ages when I choose not to reenact religion. Our company is neutral when it comes to borth religion and politics, but at the same time we must also be correct when displaying our period. That can’t be done without religion. Neutrality in this case means that the company doesn’t act on political or religious issues. It does not forbid anyone to believe or to recreate religious actions. It doesn’t even forbid anyone to reenact a priest, a monk or a nun – even though these categories don’t go very well with the focus for our reenactment.

This post will continue as soon as I am able to write more.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s